با سلام 
لطفا ضمن تکمیل فیلد های روبرو دو برگ از طرح پژوهشی خود را در قالب فایل word ضمیمه و ارسال نمایید.

لازم به ذکر است، طرح هاي برگزيده جهت تامين اعتبار به دفتر معاونت رياست جمهور در حوزه زنان و خانواده ارسال خواهد شد.

آخرين مهلت ارسال طرح ها:‌20 مهرماه

Text to Identify