با سلام 
لطفا ضمن تکمیل فیلد های روبرو دو برگ از طرح پژوهشی خود را در قالب فایل word ضمیمه و ارسال نمایید.

 

Text to Identify